Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

DIY MINI CNC

ค่าใช้จ่าย : 300 บาท

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 2 ชั่วโมง

อายุ : 10++

      สิ่งที่ ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาด้วยคือคอมพิวเตอร์มาเอง และมีพื้นฐานในการต่ออิเล็กทรอนิค เหมาะกับ ผู้ที่สนใจงานDIY MINI CNC หรือROBOT แบบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมขั้นสูง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ -ชุดบอร์ด EASYBUILDS MOTION พร้อม มอเตอร์steeper2ตัว เนื้อหาอยรมดังนี้

1การตั้งค่า ใช้งานโปรแกรม open source สำหรับการสร้างหุ่นยนตร์ อย่างง่าย

2.การโปรแกรมลงในบอร์ด Arduino หรือ EasyBuilds Motion

3.การสั่งงานผ่านการเขียนสคิป และ G-code พื้นฐาน

4.การสั่งงานผ่านโปรแกรม G-code sender

5.การต่อมอเตอร์stepper ในDIY MINI CNC