Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

หุ่นยนต์แปรงสีฟัง

ค่าใช้จ่าย : ฟรี

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 1 ชั่วโมง

อายุ : 8++

      เชิญชวนเหล่าน้องๆ ร่วมประดิษฐ์ของเล่น DIY ที่สามารถหาวัสดุต่างๆ มาทำเองที่บ้านได้ และยังได้เรียนรู้วงจรอิเล็คทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

ลงทะเบียนภายในงานเท่านั้น กิจกรรมฟรี (กิจกรรมนี้จะเปิดลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที บริเวณหน้าห้อง Workshopและขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น)