Maker Faire Bangkok 2018
20-21 January 2018 at The Street Ratchada

Easy IoT with Blynk เรียนรู้เพื่อสร้างอุปกรณ์ IoT อย่างง่ายกับ Blynk

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 90 นาที (1 ชั่วโมง 30 นาที)

จำนวนรอบต่อวัน : 2 รอบ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปขอให้นำคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาด้วย

ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ไม่จำกัดอายุ)

      เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจสร้างอุปกรณ์ IoT ในแบบง่ายๆ โดยทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่น Blynk ไม่เน้นการเขียนโค้ดหนักๆ เพื่อให้ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงและสร้างอุปกรณ์ IoT ด้วยตัวเองได้ ปรับแต่งหน้าจอแสดงผลให้ดูคล้ายมืออาชีพบนแอปได้ง่ายๆ โดยอุปกรณ์ที่จัดให้ในเวิร์กช็อปยังรองรับการพัฒนาแบบเข้มข้นได้ด้วย นับว่าเป็นความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาอุปกรณ์ IoT ใช้เองในบ้านได้ง่ายๆ และใช้งานได้จริง อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วย พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ และเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมเป็นแบบใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและทำงานในแบบออฟไลน์ได้

หัวข้อเรียนรู้ :

- แนะนำ IoT Activity kit
- แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ Arduino based
- แนะนำแอปพลิเคชั่น Blynk
- แนะนำการพัฒนาแอป Blynk เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างอุปกรณ์ IoT ใช้เองในบ้านได้ง่ายๆ

ค่าใช้จ่าย : 240 บาท พร้อมรับ IoT Activity Kit by INEX กลับบ้านไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม

สิ่งที่ได้รับ :

1. IoT Activity Kit
2. เอกสารประกอบการทำเวิร์กช็อป