Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

Kidbright with iKB-1

ค่าใช้จ่าย : 200 บาท

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 1.30 ชั่วโมง

อายุ 8++ ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ไม่จำกัดอายุ) ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปขอให้นำคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต, ปลั๊กพ่วง และบอร์ด Kidbright V1.1 ขึ้นไปมาด้วย :

      เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจที่ต้องการต่อยอดการใช้งานบอร์ด Kidbright กับตัวตรวจจับแบบอะนาลอกและดิจิทัล รวมทั้งมอเตอร์ไฟตรงและเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์สร้างโครงงานที่มีความหลากหลายและสะดวกมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงบอร์ด Kidbright แต่อย่างใด การพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตในเวิร็กช็อปนี้จะใช้โปรแกรมภาษา C/C++ บน Arduino IDE เป็นหลัก