Maker Faire Bangkok 2018
20-21 January 2018 at The Street Ratchada

PCB making Workshop ทำแผ่นวงจรพิมพ์ได้ด้วยตัวเองใน 1 ชั่วโมง

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 120 นาที (2 ชั่วโมง)

จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง

ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ไม่จำกัดอายุ)

      เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจสร้างแผ่นวงจรพิมพ์อันเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยน้ำยาลอกลายสมัยใหม่ทำให้นักประดิษฐ์สามารถสร้างลายทองแดงที่ได้จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องใช้ความร้อนหรือใช้เตารีด ทำให้ใครๆ ก็ทำได้ และปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนั้น หลังจากสร้างแผ่นวงจรพิมพ์แล้ว ยังมีการบัดกรีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ จนกระทั่งสร้างเป็นชิ้นงานที่ใช้งานได้นำกลับบ้านได้ด้วย

หัวข้อเรียนรู้ :

- ทำแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยการใช้น้ำยาลอกลาย
- การกัดลายทองแดง เจาะรู และเก็บรายละเอียด
- การลงอุปกรณ์และบัดกรี

ค่าใช้จ่าย : 150 บาท พร้อมรับ micro:bit กลับบ้านไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม

สิ่งที่ได้รับ :

1. ชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้ว
2. ชุดอุปกรณ์สร้างแผ่นวงจรพิมพ์