Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

สมัครเข้าร่วม Workshop

สถานที่จัดงาน Workshop ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น

รายการ Workshop

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : *

*กรณีบุคคลทั่วไปให้ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน

ออกในนาม บริษัท/บุคคล : *

ที่อยู่ : *

รูปถ่ายหลักฐานการชำระค่าสมัคร : *

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางนา เลขที่ 015-4-19144-4
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท 101/1 เลขที่ 185-1-19817-4
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาพรานนก เลขที่ 019-2-75427-3
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64 เลขที่ 017-0-02974-3
ในนาม บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด