Maker Faire Bangkok 2018
20-21 January 2018 at The Street Ratchada

micro:bit Python Workshop เรียนรู้ micro:bit เพื่อสร้างอุปกรณ์และนวัตกรรมด้วยโปรแกรมภาษาไพธอน

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 90 นาที (1 ชั่วโมง 30 นาที)

จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปขอให้นำคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาด้วย

ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ไม่จำกัดอายุ)

      เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจสร้างนวัตกรรมด้วย micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับคนทุกระดับ โดยพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน อันเป็นภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงภาษาหนึ่งของโลก และเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมเป็นแบบใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและทำงานในแบบออฟไลน์ได้ จึงไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม และด้วยการโค้ดดิ้งด้วยภาษาไพธอนทำให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงและใช้งาน micro:bit ได้ลึกและเปี่ยมประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อเรียนรู้ :

- แนะนำ micro:bit
- แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
- เล่นกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตบน micro:bit ในแบบที่ลึกอีกนิดด้วยภาษาไพธอน

ค่าใช้จ่าย : 200 บาท พร้อมรับ micro:bit กลับบ้านไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม

สิ่งที่ได้รับ :

1. micro:bit
2. สาย microUSB