Maker Faire Bangkok 2018
20-21 January 2018 at The Street Ratchada

iBEAM Line Tracing Workshop สนุกกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 6 นาที (1 ชั่วโมง)

จำนวนรอบต่อวัน : 1 หรือ 2 รอบ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง

ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้เริ่มต้น ไม่จำกัดอายุ)

      เวิร์กช็อปสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนรู้การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาผลการทำงานของตัวตรวจจับมาใช้ควบคุมมอเตอร์ เป็นการสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติอย่างง่ายที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม โดยเรียนรู้ผ่านชุดประกอบหุ่นยนต์ iBEAM Creator พร้อมทั้งมีการประลองในตอนท้ายของเวิร์กช็อปด้วย

หัวข้อเรียนรู้ :

- แนะนำ iBEAM
- แนะนำการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
- สร้างหุ่นยนต์ iBEAM Racing
- ทดสอบการเคลื่อนที่ตามเส้นและการปรับแต่งเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การประลองความเร็วของ iBEAM Racing

ค่าใช้จ่าย : 200 บาทต่อท่าน

สิ่งที่ได้รับ :

ชุดประกอบหุ่นยนต์ iBEAM Creator Kit