Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

LED Throwies Workshop สร้างสรรค์แสงสีจาก LED เพื่อติดและตกแต่ง

ค่าใช้จ่าย : ฟรี

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 1 ชั่วโมง

อายุ : 8++

      เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจสร้างสิ่งประดิษฐ์เล็กๆ ที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของเมกเกอร์ เพียงใช้ความตั้งใจและความปราณีตเล็กน้อย ผนวกความคิดสร้างสรรค์หน่อยๆ สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสงตัวนี้ก็พร้อมรับใช้ และนำไปต่อยอดกับการเป็นส่วนหนึ่งของขบวน Maker Parade ในตอนค่ำของวันแรกของงาน Maker Faire Bangkok 2019 ได้ด้วย เป็นเวิร์กว็อปสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และเปิดให้เข้าร่วมได้ตลอดทั้งวัน

ลงทะเบียนภายในงานเท่านั้น กิจกรรมฟรี (กิจกรรมนี้จะเปิดลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที บริเวณหน้าห้อง Workshopและขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น)