Maker Faire Bangkok 2018
20-21 January 2018 at The Street Ratchada

LED Throwies Workshop สร้างสรรค์แสงสีจาก LED เพื่อติดและตกแต่ง

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 20 นาที

จำนวนรอบต่อวัน : 2 รอบ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง

ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่จำกัดอายุ)

      เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจสร้างสิ่งประดิษฐ์เล็กๆ ที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของเมกเกอร์ เพียงใช้ความตั้งใจและความปราณีตเล็กน้อย ผนวกความคิดสร้างสรรค์หน่อยๆ สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสงตัวนี้ก็พร้อมรับใช้ และนำไปต่อยอดกับการเป็นส่วนหนึ่งของขบวน Maker Parade ในตอนค่ำของวันแรกของงาน Maker Faire Bangkok 2018 ได้ด้วย เป็นเวิร์กว็อปสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และเปิดให้เข้าร่วมได้ตลอดทั้งวัน

หัวข้อเรียนรู้ :

- รู้จักกับ LED
- รู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่งง่าย

ค่าใช้จ่าย : ฟรี

สิ่งที่ได้รับ :

ชิ้นงาน LED Throwies ที่ทำเสร็จแล้ว