Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

รถสามล้อ

ค่าใช้จ่าย : 100 บาท

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 1 ชั่วโมง

อายุ : 8++

      เชิญชวนน้องๆ หรือผู้ที่สนใจในการประดิษฐ์ของเล่น DIY จากของที่หาได้ทั่วไป เพื่อเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และตกแต่งรถสามล้อของน้อง ๆ ให้แตกต่างและมีความเท่ในแบบของตัวเอง