Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

Basic Wearable Device

ค่าใช้จ่าย : 300 บาท

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 1.30 ชั่วโมง

ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ไม่จำกัดอายุ) ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปขอให้นำคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ตและปลั๊กพ่วงมาด้วย สิ่งที่ได้รับ : บอร์ด Circuit Playground Express, สาย microUSB และเอกสารประกอบการอบรม :

      เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัวในแบบที่แตกต่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำอุปกรณ์แกดเจ็ตและอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์หรือแวร์เอเบิลดีไวซ์ ที่มีการทำงานของแสง สี เสียง และตัวตรวจจับสมัยใหม่ โดยอุปกรณ์หลักที่นำมาใช้คือ Circuit Playground Express เขียนโปรแกรมได้ง่ายๆ แบบบล็อกด้วย Makecode

       ในเวิร์กช็อปจะได้เรียนรู้การทำงานของบอร์ด Circuit Playground Express แนะนำ Makecode เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและการทดสอบบอร์ดเบื้องต้น สนุกกับ LED RGB ในแบบที่คุณโค้ดดิ้งเพื่อเลือกรูปแบบการทำงานได้เอง ทั้งเลือกสี ความสว่าง การกระพริบ การวิ่ง ใช้งานตัวตรวจจับความเร่ง 3 แกน, ตัวตรวจจับแสง, ตัวตรวจจับเสียง, ตัวตรวจจับอุณหภูมิ แล้วคุณจะสนุกกับบอร์ดไมโครฯ ในแบบที่อาจไม่เคยได้พบมาก่อน สมชื่อ Circuit Playgound Express